ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie fáze 2 kontrolovaná placebem hodnotící klinickou účinnost a bezpečnost přípravku VTX002 u paralelních skupin subjektů se středně závažnou až závažnou aktivní ulcerózní kolitidou
EudraCT number 2021-003050-23
Číslo protokolu VTX002-201
Zadavatel Oppilan Pharma Ltd.,5 New Street Square,London, EC4A 3TW,United Kingdom
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 22.10.2021
Datum schválení MEK
Datum zahájení 24.3.2022
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH
Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,Gastroenterologické oddělení,Sociální péče 3316/12A,Ústí nad Labem,401 13
Vojenská nemocnice Brno,Interní oddělení,Zábrdovická 3,Brno,615 00
Hepato-gastroenterologie HK, s. r. o.,,Třída Edvarda Beneše 1549,Hradec Králové,500 12
Nemocnice Slaný,Oddělení interní medicíny,Politických vězňů 576,Slaný,274 01

Zpět na seznam