ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost adjuvantní léčby giredestrantem ve srovnání s vybranou adjuvantní endokrinní monoterapií dle volby lékaře u pacientů s HER2 negativním časným karcinomem prsu s pozitivními estrogenovými receptory
EudraCT number 2021-000129-28
Číslo protokolu GO42784
Zadavatel F. Hoffmann-La Roche Ltd,Grenzacherstrasse 124,Basel,4070,Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 30.6.2021
Datum schválení MEK 8.9.2021
Datum zahájení 8.3.2022
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Všeobecná Fakultní nemocnice v Praze,Onkologická klinika 1.LF a VFN ,U Nemocnice 2 ,Praha 2,128 08
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Radioterapeutická a onkologická klinika,Šrobárova 1150/50 ,Praha 10,100 34
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P. Pavlova 185/6,Olomouc,77520
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,Komplexní onkologické centrum,Purkyňova 2138/16 ,Nový Jičín,741 01
Fakultní nemocnice v Motole ,Radioterapeuticko-Onkologické oddělení,V Úvalu 84 ,Praha 5,150 06
Fakultní Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1. LF UK a TN,Vídeňská 800 ,Praha 4,140 59

Zpět na seznam