ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná studie fáze 3 přípravku MRTX849 v kombinaci s cetuximabem oproti chemoterapii u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem s mutací KRAS G12C s progresí onemocnění při nebo po standardní léčbě první linie
EudraCT number 2020-004048-27
Číslo protokolu 849-010
Zadavatel Mirati Therapeutics, Inc., 3545 Cray Court, San Diego, California 92121, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza kolorektální karcinom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 26.11.2021
Datum schválení MEK 6.10.2021
Datum zahájení 1.9.2022
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Masarykův onkologický ústav,Klinika komplexní onkologické péče,Žlutý kopec 7,Brno,656 53
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Onkologická klinika,U Nemocnice 499/2,Praha 2,128 08
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P. Pavlova 185/6,Olomouc,779 00
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,Onkologicko-chirurgické oddělení,Pekařská 53,Brno,656 91
Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol,V úvalu 84,Praha 5-Motol,150 06

Zpět na seznam