ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie fáze 2 s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost Amiselimodu (MT-1303) u subjektů s lehkou až středně závažnou ulcerózní kolitidou (UC)
EudraCT number 2020-005232-30
Číslo protokolu AMUC-2023
Zadavatel Salix Pharmaceuticals, Inc., 400 Somerset Corporate Boulevard, Bridgewater, NJ 08807, United States of America
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 22.6.2021
Datum schválení MEK
Datum zahájení 8.9.2021
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH
Hepato-gastroenterologie HK, s.r.o., Třída Edvarda Beneše 1549,Hradec Králové,500 12
Vojenská nemocnice Brno,Interní Oddělení,Zábrdovická 3,Brno,615 00
PreventaMed s.ro., Domovina 774/2,Olomouc,779 00
Nemocnice Slaný,Oddělení interní medicíny,Politických vězňů 576,Slaný,274 01
G.E.P. Clinic s.r.o., Cimburkova 16,Praha 3,130 00

Zpět na seznam