ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3 k posouzení účinnosti a bezpečnosti vedolizumabu podávaného nitrožilně jako udržovací léčba u pediatrických pacientů se středně až závažně aktivní ulcerózní kolitidou, kteří dosáhli klinické odpovědi po otevřené nitrožilní léčbě vedolizumabem
EudraCT number 2020-004300-34
Číslo protokolu MLN0002-3024
Zadavatel Takeda Development Center Americas, Inc., 95 Hayden Avenue, Lexington, MA 02421-7942, United States of America
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Dospívající (12 - 17 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 27.7.2021
Datum schválení MEK 12.8.2021
Datum zahájení 5.5.2022
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní Thomayerova nemocnice,Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN,Vídeňská 800,Praha 4- Krč,140 59
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Klinika dětí a dorostu,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34
Fakultní nemocnice Ostrava,Klinika dětského lékařství,17. Listopadu 1790/5,Ostrava-Poruba,708 52 (již neprobíhá)

Zpět na seznam