ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 2 hodnotící bezpečnost, účinnost a farmakokinetiku indukční léčby přípravkem PRA023 u subjektů se středně závažnou až závažnou aktivní ulcerózní kolitidou
EudraCT number 2021-000091-11
Číslo protokolu PR200-102
Zadavatel Prometheus Biosciences, Inc. a subsidiary of Merck & CO., Inc., 3050 Science Park Road, San Diego, California 92121, United States of America
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 20.10.2021
Datum schválení MEK 10.6.2021
Datum zahájení 3.5.2022
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21 (již neprobíhá)
Hepato-Gastro HK, s.r.o., E. Beneše 1549, Hradec Králové, 500 12
Nemocnice Slaný, Politických vězňů 576, Slaný, 274 01 (již neprobíhá)
PreventaMed s.r.o., Domovina 2, Olomouc, 779 00 (již neprobíhá)
Vojenská nemocnice Brno, Zabrdovicka 3/3, Brno, 636 00

Zpět na seznam