ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná indukční studie účinnosti a bezpečnosti risankizumabu u pacientů se středně závažnou až těžce závažnou ulcerózní kolitidou
EudraCT number 2016-004677-40
Číslo protokolu M16-067
Zadavatel AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse 70, 670 61 Ludwigshafen, Germany
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 21.6.2021
Datum schválení MEK
Datum zahájení 16.2.2022
Datum ukončení 14.7.2023
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Plzeň,Gastroenterologie, I. Inerní klinika,Alej Svobody 923/80,Plzeň,304 60
Fakultní nemocnice Ostrava,Interní klinika, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie,17. listopadu 1790,Ostrava-Poruba,708 52
Hepato-Gastroenterologie HK s.r.o., Třída Edvarda Beneše 34/1549,Hradec Králové,500 12
Nemocnice České Budějovice, a.s.,Gastroenterologické oddělení,B. Němcové 585/54,České Budějovice,370 01

Zpět na seznam