ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Globální, multicentrické, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 porovnávající účinnost a bezpečnost fruquintinibu s nejlepší podpůrnou péčí oproti placebu s nejlepší podpůrnou péči u pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem (FRESCO-2)
EudraCT number 2020-000158-88
Číslo protokolu 2019-013-GLOB1
Zadavatel Hutchison MediPharma Limited, Building No.4, 720 Cailun Road, Zhangjiang Hi-tech Park, 201203 Shanghai, China
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza kolorektální karcinom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 3.5.2021
Datum schválení MEK 17.6.2021
Datum zahájení 25. 8. 2021
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Onkologická klinika,Karlovo náměstí 32,Praha 2,128 08
Nemocnice Hořovice (NH Hospital a.s.),Onkologická ambulance,K Nemocnici 1106/14,Hořovice,268 31
Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol,V Úvalu 84/1,Praha 5,150 06
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I. P. Pavlova 185/6,Olomouc,779 00
Fakultní nemocnice Bulovka,Ústav radiační onkologie,Budínova 67/2,Praha 8 ,180 81
Masarykův onkologický ústav,Klinika komplexní onkologické péče,Žlutý kopec 7,Brno,656 53

Zpět na seznam