ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, klinické hodnocení fáze III zkoumající přípravek AZD9833 v kombinaci s přípravkem palbociclib oproti kombinaci přípravků anastrozol a palbociclib v léčbě pacientů s ER-pozitivním/HER2-negativním karcinomem prsu, jejichž pokročilé onemocnění nebylo doposud léčeno žádnou systémovou terapií (SERENA-4).
EudraCT number 2020-002276-12
Číslo protokolu D8532C00001
Zadavatel AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Sweden
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 5.3.2021
Datum schválení MEK 7.4.2021
Datum zahájení 2.9.2021
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Radioterapeutická a onkologická klinika,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34
Fakultní Nemocnice Hradec Králové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581,Hradec Králové,500 03
Multiscan s.r.o.,Onkologie,K Nemocnici 1106/14,Hořovice,268 01
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,Komplexní onkologické centrum,Purkyňova 2138/16,Nový Jičín,741 01
Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol,V Úvalu 84/1,Praha 5 ? Motol,150 06
Medicon Services s.r.o, Poliklinika Budějovická Antala Staška 1670/80, Praha 4, 140 00
Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika, I.P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc

Zpět na seznam