ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Nezaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 zkoumající účinnost a bezpečnost pembrolizumabu (MK-3475) v kombinaci s belzutifanem (MK-6482) a lenvatinibem (MK-7902), nebo MK-1308A v kombinaci s lenvatinibem, ve srovnání s pembrolizumabem a lenvatinibem jako léčby první volby u účastníků s pokročilým světlobuněčným karcinomem ledvin (ccRCC)
EudraCT number 2020-002216-52
Číslo protokolu MK-6482-012
Zadavatel Merck Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.,P.O.BOX 2000,Rahway, New Jersey 07065, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom ledvin
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 14.6.2021
Datum schválení MEK 24.3.2021
Datum zahájení 13.7.2021
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Ostrava,Klinika onkologická,17. listopadu 1790/5,Ostrava - Poruba,708 52
Fakultní nemocnice v Motole, Onkologická klinika,V Úvalu 84/1,Praha 5 - Motol,150 06
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,Onkologicko-chirurgické oddělení,Pekařská 53,Brno,656 91
Masarykův onkologický ústav,KLINIKA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE, Žlutý kopec 7,Brno,656 53
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., Komplexní onkologické centrum,Purkyňova 2138/16,Nový Jičín,741 01
Fakultní Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1. LF UK a FTN,Vídeňská 800,Praha 4 - Krč,140 59
FN Olomouc, Onkologická klinika,I. P. Pavlova 6,Olomouc,779 00

Zpět na seznam