Detail klinického hodnocení

Název studie STUDIE DYNAMIKY POSTVAKCINAČNÍCH PROTILÁTEK ANTI- SARS-CoV-2 U ZAMĚSTNANCŮ SZÚ A DOBROVOLNÍKŮ 1-2021
EudraCT number 2021-000633-14
Číslo protokolu SZÚ/01591/2021
Zadavatel Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 - Vinohrady, Česká republika
Indikační skupina Infekce (včetně akutních stavů jako např. sepse;+ ATB)
Diagnóza COVID-19
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Zdraví dobrovolníci
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 30.3.2021
Datum schválení MEK 17.3.2021
Datum zahájení 1. 4. 2021
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Státní zdravotní ústav,Centrum epidemiologie a mikrobiologie,Šrobárova 49/48,Praha,10000

Zpět na seznam