Detail klinického hodnocení

Název studie Poregistrační multicentrická studie fáze IV sledující účinnost a bezpečnost vakcín proti COVID-19 ? CoVigi
EudraCT number 2021-000566-14
Číslo protokolu CoVigi
Zadavatel Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika
Indikační skupina Infekce (včetně akutních stavů jako např. sepse;+ ATB)
Diagnóza COVID-19
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Zdraví dobrovolníci
Nemocní
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 25.2.2021
Datum schválení MEK 17.3.2021
Datum zahájení 22.3.2021
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Masarykův onkologický ústav,Klinika komplexní onkologické péče,Žlutý kopec 7,Brno,656 53
Fakultní nemocnice Brno,Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie,Jihlavská 20,Brno,625 00

Zpět na seznam