Detail klinického hodnocení

Název studie Studie účinné látky Bosutinib s fázemi I/II týkající se pediatrických pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází Ph+ chronické myeloidní leukémie nebo s rezistentní/intolerantní Ph+ chronickou myeloidní leukémií, studie ITCC-054/COG AAML1921
EudraCT number 2015-002916-34
Číslo protokolu ITCC-054/AAML1921
Zadavatel Erasmus Medical Center, Docotr Molewaterplein 40, 3015GD Rotterdam, The Netherlands
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza chronická myeloidní leukémie
Zařazovaná populace Kojenci a batolata (28 dnů - 23 měsíců)
Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Dospívající (12 - 17 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 13. 4. 2021
Datum schválení MEK 6. 1. 2021
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Motol,Klinika dětské hematologie a onkologie 2.lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní nemocnice Motol,V Úvalu 84,Praha 5 ? Motol,150 06

Zpět na seznam