ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, nezaslepené, klinické hodnocení fáze 3, jehož cílem je vyhodnotit perioperačně podávanou kombinaci enfortumab vedotin plus pembrolizumab (MK-3475) oproti neoadjuvantní léčbě gemcitabinem a cisplatinou u účastníků způsobilých k léčbě cisplatinou s karcinomem močového měchýře prorůstajícím do svaloviny (MIBC) (KEYNOTE-B15 / EV-304)
EudraCT number 2020-003106-31
Číslo protokolu MK3475-B15
Zadavatel Merck Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.,P.O.BOX 2000,Rahway, New Jersey 07065, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom močového měchýře
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 12.2.2021
Datum schválení MEK 8.3.2021
Datum zahájení 30.4.2021
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,Onkologicko-chirurgické oddělení,Pekařská 53,Brno,656 91
Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1.LF UK a TN,Vídeňská 800,Praha 4,140 59
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika ,I. P. Pavlova 6,Olomouc,779 00
FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie, Sokolská 581, 500 05 Hradec králové

Zpět na seznam