ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ STUDIE FÁZE II HODNOTÍCÍ ATEZOLIZUMAB PLUS TIRAGOLUMAB A ATEZOLIZUMAB PLUS PLACEBO V PRVNÍ LINII LÉČBY PACIENTŮ S REKURENTNÍM / METASTAZUJÍCÍM PD-L1 POZITIVNÍM SPINOCELULÁRNÍM KARCINOMEM HLAVY A KRKU
EudraCT number 2020-002852-19
Číslo protokolu BO42533
Zadavatel F. Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom hlavy a krku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 3.3.2021
Datum schválení MEK 4.2.2021
Datum zahájení 16.6.2021
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice na Bulovce,Ústav radiační onkologie,Budínova 67/2,Praha 8,18000
Masarykův onkologický ústav,Klinika komplexní onkologické péče,Žlutý kopec 543/7,Brno,65653
Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika,V Úvalu 84/1,Praha 5,150 06
FN Hradec Králové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581,Hradec Králové,50005

Zpět na seznam