Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená, multicentrická studie fáze 1b/2 hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku KRT-232 v kombinaci s acalabrutinibem u pacientů s relabujícím/refrakterním difuzním velkobuněčným B lymfomem nebo relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukémií
EudraCT number 2020-002464-31
Číslo protokolu KRT-232-111
Zadavatel Kartos Therapeutics Inc., 275 Shoreline Drive, Redwood City, CA 94065, United States of America
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza difuzní velkobuněčný B lymfom, chronická lymfocytární leukemie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 17. 5. 2021
Datum schválení MEK 9. 4. 2021
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika hematologie, 17. listopadu 1790/5, Ostrava-Poruba, 708 52
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 1. interní klinika - hematologie, U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08
Fakultní nemocnice Hradec Králové, IV. interní hematologická klinika, Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05

Zpět na seznam