ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 porovnávající chemoimunoterapii (paklitaxel-karboplatina-oregovomab) oproti chemoterapii (paklitaxel-karboplatina-placebo) u pacientek s pokročilým epiteliálním karcinomem vaječníku, karcinomem vejcovodu nebo peritoneálním karcinomem.
EudraCT number 2020-002270-26
Číslo protokolu QPT-ORE-005
Zadavatel CanarioBio Inc., 29 Jungang-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza epiteliální karcinom vaječníku, karcinom vejcovodu nebo peritoneální karcinom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 24.3.2021
Datum schválení MEK 2.12.2020
Datum zahájení 4.8.2021
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Hradec Králové, Porodnická a gynekologická klinika, Sokolská 581, Hradec Králové,500 05
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK, Šrobárova 1150/50,Praha,100 34
Fakultní nemocnice v Motole, Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84/1,Praha 5,150 06
Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika,I. P. Pavlova 185/6,Olomouc,779 00
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Gynekologicko-porodnická klinika, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
Fakultní nemocnice Bulovka , Gynekolog.-porodnická klinika, Budínova 67/2 . 18081 Praha 8-Libeň

Zpět na seznam