ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřené randomizované klinické hodnocení fáze II hodnotící účinky pčípravku BNT113 v kombinaci s pembrolizumabem oproti úcinkům monoterapie pembrolizumabem jako léčba první linie u pacientu s neresektovatelným rekurentním nebo metastatickým dlaždicobunečným karcinomem hlavy a krku (HNSCC) pozitivním na přítomnost lidského papilomaviru 16 (HPV16+) a expresí PD-L1
EudraCT number 2020-001400-41
Číslo protokolu BNT113-01
Zadavatel BioNTech SE, An der Goldgrube 12, 551 31 Mainz, Germany
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom hlavy a krku (HNSCC)
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 24.5.2021
Datum schválení MEK 6.1.2021
Datum zahájení 11.11.2021
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika, I.P. Pavlova 185/6, Olomouc,779 00

Zpět na seznam