ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie 20Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená studie fáze III porovnávající přípravek SAR439859 v kombinaci s palbociclibem oproti letrozolu s palbociclibem k léčbě pacientů s pozitivním na estrogenové receptory (ER+) a HER2 negativním karcinomem prsu, kteří nedostali žádnou předchozí systémovou protinádorovou léčbu na pokročilé onemocnění
EudraCT number 2020-001824-33
Číslo protokolu EFC15935
Zadavatel Sanofi-Aventis Recherche & Développement, 1 Avenue Pierre Brossolette, 913 80 Chilly-Mazarin, France
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 19.10.2020
Datum schválení MEK 19.11.2020
Datum zahájení 23.2.2021
Datum ukončení 10.3.2023
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Multiscan, s.r.o.,Onkologické a radiologické centrum,Kyjevská 44,Pardubice,530 03 (již neprobíhá)
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Onkologická klinika VFN a 1.LF UK,U Nemocnice 499/2,Praha 2,128 08
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče,Žlutý kopec 7,Brno,656 53
FN Thomayerova , Onkologická klinika 1.LFUK a FTN (již neprobíhá)
FN v Motole, Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol (již neprobíhá)

Zpět na seznam