ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Sledování compliance pacientů k terapii abirateronem
EudraCT number 2020-002954-25
Číslo protokolu abi1
Zadavatel Farmakologický ústav, 1. LF UK a VFN, Albertov 4, 128 00 Praha 2, Česká republika
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 9.9.2020
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Famrakologický ústav 1. LF UK, Praha, Albertov 4,Praha,12800
Krajská nemocnice Liberec, a.s.,Komplexní onkologické centrum,Husova 357/10,Liberec,46063
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha,Onkologická klinika,U Nemocnice 499/2,Praha,12808
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha,Radioterapeutická a onkologická klinika,Šrobárova 1150/50,Praha,10034

Zpět na seznam