ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie fáze 3 přípravku Debio 1143 v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny a standardní frakcionovanou radioterapií s modulovanou intenzitou u pacientů s lokálně pokročilým skvamocelulárním karcinomem hlavy a krku vhodných k definitivní chemoradioterapii (TrilynX).
EudraCT number 2020-000377-25
Číslo protokolu Debio1143-SCCHN-301
Zadavatel Merck Healthcare KGaA, Frankfurter Strasse 250, 642 93 Darmstadt, Germany
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom hlavy a krku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 16.9.2020
Datum schválení MEK 1.10.2021
Datum zahájení 8.10.2021
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Ostrava, Onkologická klinika , 17.listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava (již neprobíhá)
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.,Onkologické oddělení,Havlíčkovo nábřeží 600,Zlín,76275
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Klinika Onkologie a Radioterapie,Sokolská 581,Hradec Králové,50005
Ústav radiační onkologie, FN Bulovka Budínova 67/2 180 81, Praha 8 (již neprobíhá)

Zpět na seznam