ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Fáze 3, randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie niraparibu v kombinaci s abirateron acetátem a prednisonem ve srovnání s abirateron acetátem a prednisonem při léčbě pacientů s metastazujícím kastračně senzitivním karcinomem prostaty s mutací genu opravy homologní rekombinací v zárodečné linii nebo somatických buňkách
EudraCT number 2020-002209-25
Číslo protokolu 67652000PCR3002
Zadavatel Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 21.9.2020
Datum schválení MEK 12. 8. 2020
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Thomayerova nemocnice,Urologická klinika 3. LF UK a TN,Vídeňská 800,Praha 4,140 59
Uromedical Center s.r.o., Janského 544/5,Olomouc,779 00
Krajská nemocnice Liberec, a.s.,Onkologické oddělení, Krajské onkologické centrum,Husova 10,Liberec,460 01
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,Onkologicko-chirurgické oddělení,Pekařská 53,Brno,656 91
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze,Ke Karlovu 6,Praha 2,128 08
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Urologická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05

Zpět na seznam