ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2 posuzující účinnost a bezpečnost přípravku BIO89-100 u pacientů se závažnou hypertriglyceridemií
EudraCT number 2020-000641-13
Číslo protokolu BIO89-100-221
Zadavatel 89bio, Inc.,142 Sansome Street, 2nd Floor, CA 94104 San Francisco, United States of America
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza hypertriglyceridemie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 18.11.2020
Datum schválení MEK 12.8.2020
Datum zahájení 16.7.2021
Datum ukončení 27.7.2022
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH IKEM,Diabetologická klinika,Vídeňská 1958/9,Praha,149 00
Fakultní nemocnice v Motole,Metabolická ambulance,V Úvalu 84,Praha,150 06
Corintez s.r.o.,,Seydlerova 2451,Praha,158 00
Clintrial s.r.o.,,Počernická 1427/16,Praha,100 00 (již neprobíhá)
CCR Czech a.s.,CCR Pardubice,Třída Míru 2800,Pardubice,530 02

Zpět na seznam