ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze IV ke stanovení bezpečnosti a účinnosti standardní dávky chloridu radnatého (223Ra) v porovnání se standardními dávkami nové antihormonální léčby (NAH) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty s dominantním postižením kostí, u kterých došlo k progresi při/po užití jedné linie NAH.
EudraCT number 2019-000476-42
Číslo protokolu 20510
Zadavatel Bayer Consumer Care AG,Peter-Merian-Strasse 84,Basel,CH-4052,Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 5.8.2020
Datum schválení MEK 19.8.2020
Datum zahájení 9.11.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice Chomutov,Onkologické oddělení,Kochova 1185,Chomutov,430 12
Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně,Onkologicko-chirurgické oddělení,Pekařská 53,Brno,656 91
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Onkologická klinika,U Nemocnice 499/2,Praha 2,128 08
Krajská nemocnice Liberec, a.s.,Urologie,Husova 10,Liberec,460 63
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I. P. Pavlova 6,Olomouc,775 20
Nemocnice Na Bulovce,Ústav radiační onkologie,Budínova 67/2,Praha 8,180 81
Urocentrum Praha,,Karlovo náměstí 319/3,Praha 2,120 00
Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika,Vídeňská 800,Praha 4 - Krč,140 59

Zpět na seznam