Detail klinického hodnocení

Název studie Ponatinib v kombinaci s redukovanou chemoterapií v první linii léčby dospělých pacientů s Ph-pozitivní akutní lymfoblastovou leukémií.
EudraCT number 2019-004540-29
Číslo protokolu Pona-CELL
Zadavatel Ústav hematologie a krevní transfuze,U Nemocnice 2094/1,Praha 2,128 20, Česká republika
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza Ph-pozitivní akutní lymfoblastová leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 22. 9. 2020
Datum schválení MEK 6. 10. 2020
Datum zahájení 16. 2. 2021
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Královské Viohrady,Interní hematologická klinika,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34
Fakultní nemocnice Plzeň,Hematologicko-onkologické oddělení,alej Svobody 80 ,Plzeň-Lochotín,304 60
Fakultní nemocnice Ostrava,Klinika hematoonkologie,17. listopadu 1790/5,Ostrava-Poruba,708 52
Fakultní nemocnice Olomouc,Hemato-onkologická klinika,I.P.Pavlova 185/6,Olomouc,779 00
Fakultní nemocnice Hradec Králové,IV. interní hematologická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Fakultní nemocnice Brno,Intení hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00
Ústav hematologie a krevní transfuze,,U Nemocnice 2094/1,Praha 2,128 20

Zpět na seznam