ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, otevřená, kontrolovaná studie fáze 3 kombinace kabozantinibu (XL184) s atezolizumabem v porovnání s druhou novou hormonální terapií (NHT) u subjektů s metastatickým maligním nádorem prostaty rezistentním na kastraci
EudraCT number 2020-000348-77
Číslo protokolu XL184-315
Zadavatel Exelixis, Inc., 1851 Harbor Bay Parkway, CA 94502 Alameda, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza nádor prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 26.8.2020
Datum schválení MEK 14.9.2020
Datum zahájení 19.3.2021
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Urocentrum Praha s.r.o.,,Karlovo nám. 319/3,Praha ,120 00
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,Onkologicko-chirurgické oddělení,Pekařská 53,Brno,656 91
Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1. LK UK a TN,Vídeňská 800,Praha,140 59
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Urologická klinika,Ke Karlovu 6,Praha 2,128 00
Nemocnice na Bulovce,Ústav radiační onkologie,Budínova 67/2,Praha 8,180 81
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P.Pavlova 6,Olomouc,779 00

Zpět na seznam