Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, dvojitě maskované, aktivně kontrolované klinické hodnocení fáze III s paralelními skupinami posuzující účinnost a bezpečnost evobrutinibu v porovnání s teriflunomidem u účastníků s relabující roztroušenou sklerózou.
EudraCT number 2019-004972-20
Číslo protokolu MS200527_0080
Zadavatel Merck Healthcare KGaA,Frankfurter Str. 250,Darmstadt,64293, Germany
Indikační skupina Neurologie
Diagnóza relabující roztroušená skleróza
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 2.9.2020
Datum schválení MEK 1.10.2020
Datum zahájení 14.12.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Brno,Neurologická klinika,Jihlavská 20,Brno Bohunice,625 00
Fakultní nemocnice Plzeň ,Neurologická klinika ,Alej Svobody 80,Plzeň,304 60
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Neurologická klinika, Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05
Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.,Neurologie,Duchcovská 962/53,Teplice,415 01
Všeobecná fakultní nemocnice, 1. LF UK,Neurologická klinika,Karlovo nám. 32,Praha 2 - Nové Město,12111
NEUROLOGIE - RS CENTRUM s.r.o. ,,Plácelova 1257,Hradec Králové ,500 03
Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady ,Neurologická klinika,Šrobárova 50,Praha,100 34
Fakultní nemocnice v Motole,Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol,V Úvalu 84,Praha ,150 06
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.,MS centrum,Kyjevská 44,Pardubice,532 03
Fakultní nemocnice Olomouc,Neurologická klinika,I. P. Pavlova 6,Olomouc,779 00 (již neprobíhá)
Fakultní nemocnice Ostrava,Neurologická klinika,17. listopadu 1790,Ostrava - Poruba,708 52
Thomayerova nemocnice,MS centrum při Thomayerově nemocnici,Vídeňská 800,Praha 4,140 00
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ,MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny,Pekařská 53,Brno,656 91
Nemocnice Jihlava p.o.,Neurologické oddělení,Vrchlického 59,Jihlava,586 33

Zpět na seznam