ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III, zkoumající kombinaci přípravku pembrolizumab (MK-3475) a chemoterapie oproti kombinaci placeba a chemoterapie v léčbě první linie u účastníků s HER2 negativním, doposud neléčeným neresekabilním/neodstranitelným nebo metastatickým adenokarcinomem žaludku nebo gastroesofageální junkce (GEJ) (KEYNOTE-859)
EudraCT number 2018-001757-27
Číslo protokolu MK-3475-859
Zadavatel Merck Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.,P.O.BOX 2000,Rahway, New Jersey 07065, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza adenokarcinomem žaludku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 29.6.2020
Datum schválení MEK 8.6.2020
Datum zahájení 7.9.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice v Ostrava,Klinika onkologická,17. listopadu 1790/5,Ostrava,708 52
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,Komplexní onkologické centrum,Purkyňova 2138/16,Nový Jičín ,741 01
Masarykův onkologický ústav,Klinika komplexní onkologické péče,Žlutý kopec 7,Brno,656 53
Fakultní nemocnice Plzeň,Onkologická a radioterapeutická klinika, alej Svobody 80,Plzeň,304 60
Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1. LF UK a TN,Vídeňská 800,Praha 4,140 59
Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika, I. P. Pavlova 6,Olomouc,779 00

Zpět na seznam