ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřené, jednoramenné klinické hodnocení pro zajištění pokračování léčby darolutamidem u pacientů, kteří se účastnili předchozích klinických hodnocení pořádaných společností Bayer
EudraCT number 2019-003618-15
Číslo protokolu 20321
Zadavatel Bayer Consumer Care AG, Peter-Merian-Strasse 84, 4052 Basel, Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinim prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 25.6.2020
Datum schválení MEK 13.5.2020
Datum zahájení 21.10.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Radioterapeutická a onkologická klinika FN Královské Vinohrady , Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 665 52 Brno
Urocentrum Praha s.r.o., Karlovo náměstí 319/3,Praha 2,120 00
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.,Urologické oddělení,Nemocniční 15,Jablonec nad Nisou,466 60
Všeobecná Fakultní Nemocnice v Praze,Urologická klinika,Ke Karlovu 6,Praha 2,128 08
Androgeos spol., s.r.o., Na Valech 4/289,Praha 6,160 00

Zpět na seznam