ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Azitromycin přidaný k hydrochlorochinu v léčbě pacientů přidaných do intenzivní péče s infekcí COVID-19 - randomizovaná kontrolovaná studie
EudraCT number 2020-001456-18
Číslo protokolu AZIQUINE-ICU-25032020
Zadavatel Nadační fond Donatio intensivistam, Hornoměcholupská 1640/40c, 102 00 Praha - Hostivař, Česká republika
Indikační skupina Infekce (včetně akutních stavů jako např. sepse;+ ATB)
Diagnóza COVID-19
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 9.4.2020
Datum schválení MEK 1.4.2020
Datum zahájení 13.5.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice Na Bulovce,Anesteziologicko-resuscitační oddělení,Budínova 67/2,Praha 8 ? Libeň,180 81
Fakultní nemocnice Olomouc,Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,I. P. Pavlova 6,Olomouc,779 00
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny ,Sociální péče 3316 /12A,Ústí nad Labem ,400 11
Fakultní nemocnice Plzeň,Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,alej Svobody 80,Plzeň-Lochotín,304 60
Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně,Anesteziologicko-resuscitační klinika,Pekařská 53,Brno,656 91
Fakultní nemocnice v Motole, pracovištěKlinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicímy 2. LF UK a FN Motol,V Úvalu 84,Praha 5,150 06
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK,U Nemocnice 2,Praha 2,128 08
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Klinika anesteziologie a resuscitace,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34

Zpět na seznam