ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie ROSY-O: Roll Over StudY Navazující studie pro pacienty, kteří dokončili předchozí hlavní onkologickou studii s olaparibem a dle zkoušejícího lékaře mají z pokračování léčby klinický přínos
EudraCT number 2019-003777-26
Číslo protokolu D0817C00098
Zadavatel AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Sweden
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom vaječníku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 14.5.2020
Datum schválení MEK 27.1.2021
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Masarykův Onkologický Ústav,Klinika Komplexní Onkologické Péče (KKOP),Žlutý kopec 7,Brno,656 53
Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol,V Úvalu 84,Praha 5,150 06
Fakultní nemocnice Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00
Fakultní nemocnice Ostrava,Gynekologicko-porodnická klinika,17. listopadu 1790/5,Ostrava,708 52
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Centrum asistované reprodukce,Apolinářská 18,Praha 2,128 08

Zpět na seznam