ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3, zkoumající chemoradioterapii v kombinaci s přípravkem pembrolizumab nebo bez něj v léčbě vysoce rizikového, lokálně pokročilého karcinomu děložního čípku (LACC) (KEYNOTE-A18 / ENGOT-cx11)
EudraCT number 2019-003152-37
Číslo protokolu MK3475-A18/ENGOT-cx11
Zadavatel Merck Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.,P.O.BOX 2000,Rahway, New Jersey 07065, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom děložního čípku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 6.4.2020
Datum schválení MEK
Datum zahájení 5.8.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Královské Vinohrady, Radioterapeutická a onkologická klinika, Praha 10
Fakultní nemocnice Brno,Gynekologicko-porodnická klinika,Obilní trh 11,Brno,625 00
Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí n/Labem, o.z.,Onkologické oddělení,Sociální péče 3316/12A,Ústí nad Labem,400 11 (již neprobíhá)
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika ,I. P. Pavlova 6,Olomouc,779 00
Fakultní nemocnice v Ostrava,Klinika onkologická,17. listopadu 1790/5,Ostrava-Poruba ,708 52

Zpět na seznam