ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2 posuzující účinnost a bezpečnost přípravku GS-4875 u pacientů se středně až vysoce aktivní ulcerózní kolitidou
EudraCT number 2019-001430-33
Číslo protokolu GS-US-365-4237
Zadavatel Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA, 94404, United States of America
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 30.3.2020
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN u sv.Anny v Brně, II.interní klinika, Pekařská 53, 656 91 Brno
Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Oddělení gastroenterologie, Sociální péče 3316/12a,Ústí nad Labem,401 13

Zpět na seznam