ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Nezaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek MK6482 oproti přípravku everolimus u účastníků s pokročilým karcinomem ledvinových buněk, u nějž došlo k progresi po předchozí léčbě cílící na PD 1/L1 a vaskulární endotelový růstový faktor (VEGF)
EudraCT number 2019-003444-72
Číslo protokolu MK-6482-005
Zadavatel Merck Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.,P.O.BOX 2000,Rahway, New Jersey 07065, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom ledvinových buněk
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 20.5.2020
Datum schválení MEK 30.4.2020
Datum zahájení 27.7.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Hradec Králové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581, Hradec Králové,50005
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče,Žlutý kopec 7 ,Brno,65653
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika, I. P. Pavlova 6,Olomouc, 77520
Fakultní nemocnice Ostrava ,Klinika onkologická ,17.listopadu 1790,Ostrava-Poruba,70852
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Klinika radioterapie a onkologie,Šrobárova 50,Praha 10,100 34

Zpět na seznam