ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Mezinárodní, multicentrické, randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 porovnávající balixafortid v kombinaci s eribulinem oproti samotnému eribulinu u pacientů/ek s HER2 negativním, místně rekurentním nebo metastázujícím karcinomem prsu
EudraCT number 2018-004211-42
Číslo protokolu POL6326-009
Zadavatel Polyphor Ltd., Hegenheimermattweg 125, Allschwil, CH-4123, Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza metastázující karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 6.3.2020
Datum schválení MEK
Datum zahájení 17.6.2020
Datum ukončení
Poznámka nebylo dosaženo primárního cíle
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Hradec Králové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581, Hradec Králové,500 05
Fakultní nemocnice v Motole ,Onkologická klinika,V Úvalu 84,Praha 5,150 06
Multiscan s.r.o.,Ambulance klinické onkologie, K Nemocnici 1106/14,Hořovice,268 31
Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1. LF UK a TN,Vídeňská 800,Praha 4,140 59

Zpět na seznam