Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 s 2 rameny hodnotící venetoclax a azacitidin oproti nejlepší podpůrné péči v udržovací léčbě u pacientů s akutní myeloidní leukémií při první remisi po konvenční chemoterapii (VIALE-M)
EudraCT number 2019-002217-19
Číslo protokolu M19-708
Zadavatel AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, Ludwigshafen 67061, Germany
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza akutní myeloidní leukémie (AML)
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 3.2.2020
Datum schválení MEK
Datum zahájení 23.6.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Ostrava,Klinika hematoonkologie,17. listopadu 1790,Ostrava,708 52
Ústav hematologie a krevní transfúze,,U nemocnice 2094/1,Praha 2,128 20
FN Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00

Zpět na seznam