ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III hodnotící léčbu nivolumabem oproti placebu v kombinaci s neoadjuvantní chemoterapií a adjuvantní endokrinní léčbou u pacientů s vysoce rizikovým primárním karcinomem prsu pozitivním na estrogenové receptory (ER+) a negativním na receptor 2 pro lidský epidermální růstový factor (HER2-)
EudraCT number 2019-002469-37
Číslo protokolu CA209-7FL
Zadavatel Bristol-Myers Squibb International Corporation, Chaussée de la Hulpe 185, 1170 Brussels, Belgium
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 13.2.2020
Datum schválení MEK 11.11.2019
Datum zahájení 26.4.2021
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.,Onkologické oddělení,Kochova 1185,Chomutov,430 12 (již neprobíhá)
Nemocnice Nový Jičín a.s.,Komplexní onkologické centrum,Purkyňova 2138/16,Nový Jičín,741 01
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I. P. Pavlova 185/6,Olomouc,779 00
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34

Zpět na seznam