ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená multicentrická klinická studie účinků mimetika superoxiddismutázy, GC4419, při podávání ke snížení incidence a závažnosti těžkého zánětu ústní sliznice souvisejícího s chemoradioterapií při lokálně pokročilém nemetastatickém karcinomu hlavy a krku
EudraCT number 2019-002745-38
Číslo protokolu GTI-4419-202
Zadavatel Galera Therapeutics, Inc., 2 West Liberty Boulevard, Suite 110, Malvern, PA 19355, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom hlavy a krku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 24.1.2020
Datum schválení MEK 10.2.2020
Datum zahájení 29.7.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice na Bulovce,Ústav radiační onkologie,Budínova 67/2,Praha 8 - Libeň,18081
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P. Pavlova 185/6, Nová Ulice,779 00 ,Olomouc

Zpět na seznam