ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, otevřená studie fáze III.b prokazující non-inferioritu indukční imunosuprese pomocí rATG ve srovnání s kombinací rATG a IVIG u HLA inkompatibilních pacientů po transplantaci ledvin
EudraCT number 2019-003723-37
Číslo protokolu INHIBIT2019
Zadavatel Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, Česká republika
Indikační skupina Transplantace (orgánů)
Diagnóza inkompatibilní pacient po transplantaci ledvin
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 3. 1. 2020
Datum schválení MEK 8. 1. 2020
Datum zahájení 18. 9. 2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Institut klinické a experimentální medicíny,Transplantační centrum,Vídeňska 1958,Praha 4,14021

Zpět na seznam