ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, otevřená, dvouramenná studie fáze 2 porovnávající 2 přerušovaná dávkovací schémata duvelisibu u subjektů s indolentním non-Hodgkinovým lymfomem (iNHL)
EudraCT number 2019-001381-14
Číslo protokolu VS-0145-229
Zadavatel Secura Bio, Inc., 1195 Village Center cir, Suite 128, Las Vegas, NV 89134, United States of America
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza non-Hodgkinový lymfom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 31.10.2019
Datum schválení MEK 4.9.2019
Datum zahájení 8.7.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Hradec Králové,IV. interní hematologická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Fakultní nemocnice Ostrava,Klinika hematoonkologie,17. listopadu 1790/5,Ostrava-Poruba,708 52
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,I. Interní klinika - Klinika hematologie VFN a 1.LF UK v Praze,U Nemocnice 2,Praha 2,128 08

Zpět na seznam