ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná klinická studie fáze 3 cabozantinibu v kombinaci s nivolumabem a ipilimumabem v porovnání s nivolumabem a ipilimumabem u subjektů s dříve neléčeným pokročilým nebo metastatickým renálním buněčným karcinomem se středně vysokým až vysokým rizikem
EudraCT number 2018-004567-31
Číslo protokolu XL184-313
Zadavatel Exelixis, Inc.,1851 Harbor Bay Parkway, Alameda, California, 94502, Unitd States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom ledvin
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 4.10.2019
Datum schválení MEK 11.9.2019
Datum zahájení 14.1.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10,Liberec,460 63
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Klinika Onkologie a radioterapie,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1.LF UK a TN,Vídeňská 800,Praha 4 - Krč,140 59
Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika 2.LF UK,V Úvalu 84,Praha 5,150 06

Zpět na seznam