Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřené klinické hodnocení fáze 1b/2 zkoumající tisotumab vedotin (HuMax?-TF-ADC) v kombinaci s jinými přípravky u pacientek s recidivou nebo stadiem IVB karcinomu děložního hrdla
EudraCT number 2017-004758-40
Číslo protokolu GCT1015-05/ENGOT-cx8
Zadavatel Genmab A/S, Kalvebod Brygge 43, DK-1560 Copenhagen V, Denmark
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom děložního hrdla
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 30.8.2019
Datum schválení MEK 14.10.2019
Datum zahájení 25.11.2019
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Ostrava,Onkogynekologické oddělení, 17. listopadu 1790/5,Ostrava-Poruba,708 52
Nemocnice Na Bulovce ,Gynekologicko-porodnická klinika,Budínova 67/2,Praha 8 - Libeň ,180 81
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika, I.P. Pavlova 6,Olomouc,775 20
Všeobecná Fakultní Nemocnice v Praze, Gynekologicko-porodnická klinika,Apolinářská 441/18,Praha 2,128 51

Zpět na seznam