ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Klinická studie při prvním použití hodnoceného léku u člověka vyhodnocující bezpečnost, snášenlivost, farmakokinetiku, farmakodynamiku a imunogenicitu u opakovaně se zvyšujících intravenózních dávek přípravku LIS1 podávaného pacientům po transplantaci ledviny Mezinárodní, intervenční, nekontrolovaná, otevřená klinická studie fáze I/II s adaptivním uspořádáním, se dvěma kohortami: kohorta se vzestu
EudraCT number 2019-000917-35
Číslo protokolu XT-1901
Zadavatel XENOTHERA SAS, 1 rue Vauban, 44000 Nantes, France
Indikační skupina Transplantace (orgánů)
Diagnóza pacienti po transplantaci ledviny
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 5.9.2019
Datum schválení MEK
Datum zahájení 26. 11. 2019
Datum ukončení 6. 6. 2022
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Institut klinické a experimentální medicíny,Transplantcentrum, Klinika nefrologie,Vídeňská 1958/9,PRAHA 4,140 21

Zpět na seznam