ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, klinické hodnocení fáze III pro zhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčivého přípravku capivasertib v kombinaci s paklitaxelem v porovnání s placebem v kombinaci s paklitaxelem podávaných jako první linie léčby u pacientů s histologicky potvrzeným, lokálně pokročilým (inoperabilním) nebo metastatickým triple-negativním karcinomem prsu (TNBC) ? CAPItello-290
EudraCT number 2018-004687-64
Číslo protokolu D3614C00001
Zadavatel AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Sweden
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 11.7.2019
Datum schválení MEK 15.5.2019
Datum zahájení 27.1.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Olomouc, onkologická klinika , Zdravotníků 248/7 , Olomouc, 779 00
Nemocnice Jihlava, p.o.,Onkologické oddělení,Vrchlického 59,Jihlava,586 33 (již neprobíhá)
Onkologické a radiologické centrum,Multiscan Pardubice,Kyjevská 44,Pardubice,532 03
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Radiologická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.,Onkologické oddělení,Kochova 1185,Chomutov,430 12
Onkocentrum Zelený pruh,Poliklinika Zelený pruh,Roškotova 1717/2,Praha 4,140 44 (již neprobíhá)
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Radioterapeutická a onkologická klinika,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK ,Onkologická klinika,U Nemocnice 2 ,Praha 2,128 08

Zpět na seznam