ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze IIIb hodnotící léčbu nivolumabem v kombinaci s ipilimumabem oproti léčbě samotným nivolumabem u pacientů s dříve neléčeným pokročilým karcinomem ledvin se střední nebo špatnou prognózou
EudraCT number 2018-004695-35
Číslo protokolu CA209-8Y8
Zadavatel Bristol-Myers Squibb International Corporation, Chaussée de la Hulpe 185, 1170 Brussels, Belgium
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza Karcinom ledvin
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 28.5.2019
Datum schválení MEK 15.5.2019
Datum zahájení 19.8.2019
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,Onkologicko-chirurgické oddělení,Pekařská 53,Brno,656 91
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34
Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1. LF UK a TN,Vídeňská 800,Praha 4,140 59

Zpět na seznam