ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená, randomizovaná studie fáze III porovnávající trifluridin/tipiracil (S 95005) v kombinaci s bevacizumabem s kapecitabinem v kombinaci s bevacizumabem v první linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, pro které není vhodná intenzivní terapie (studie SOLSTICE)
EudraCT number 2017-004059-22
Číslo protokolu CL3-95005-006
Zadavatel Institut de Recherches Internationales Servier, 50 rue Carnot, Suresnes Cedex, 92284, France
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza kolorektální karcinom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 7.5.2019
Datum schválení MEK 22.5.2019
Datum zahájení 9.10.2019
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Masarykův onkologický ústav,Klinika komplexní onkologické péče,Žlutý kopec 7,Brno,656 53
Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol,V úvalu 84,Praha 5,150 06
Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1. LF UK a TN,Vídeňská 800,Praha 4,140 59
Všeobecná fakultní nemocnice,Onkologická klinika VFN a 1. LF UK,U Nemocnice 2,Praha 2,128 08

Zpět na seznam