ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 kombinace niraparibu s abirateron acetátem a prednisonem oproti abirateron acetátu s prednisonem v léčbě metastazujícího karcinomu prostaty.
EudraCT number 2017-003364-12
Číslo protokolu 64091742PCR3001
Zadavatel Janssen-Cilag International N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 25.2.2019
Datum schválení MEK 30.1.2019
Datum zahájení 10.6.2019
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Uherskohradišťská nemocnice, J.E. purkyně 365, Uherské Hradiště 686 68 (již neprobíhá)
komplexní onko.centrum Multiscan s.r.o, K nemocnici 1106/14 Hořovice
Multiscan s.r.o.,Onkologicke a radiologické centrum Pardubice,Kyjevská 44,Pardubice,53203
Krajska nemocnice Liberec,Urologické oddělení,Husova 357/10,Liberec,460 63
Uromedical Center s.r.o., Janského 544/5,Olomouc,779 00
Fakultní nemocnice Plzeň, Urologicka klinika,Eduarda Beneše 13,Plzeň,305 99
Všeobecná fakultní nemocnice, Urologická klinika,U nemocnice 2,Praha 2,120 00
Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika,Videňská 800,Praha 4,140 59
Fakultni nemocnice Hradec Králové,Urologicka klinika,Sokolska 581,Hradec Králové,500 05

Zpět na seznam