ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE 3 HODNOTÍCÍ TALAZOPARIB S ENZALUTAMIDEM U METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY
EudraCT number 2017-003295-31
Číslo protokolu C3441021
Zadavatel Pfizer Inc., 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001-2192, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 5.4.2019
Datum schválení MEK 9.1.2019
Datum zahájení 25.11.2019
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Multiscan s.r.o.,Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje,Kyjevská 44,Pardubice,532 03
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Fakultní nemocnice Ostrava ,Klinika onkologie,17. listopadu 1790/5,Ostrava-Poruba,708 52
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Radioterapeutická a onkologická klinika,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34 (již neprobíhá)
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z, Krajská zdravotní a.s.,Klinika urologie a rotobotické chirurgie KZ a.s.,Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem,401 13
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Fakultní poliklinika, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK ,Karlovo náměstí 32, Praha 2,128 08 (již neprobíhá)

Zpět na seznam