ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku baloxavir marboxil v kombinaci se standardní léčbou inhibitorem neuraminidázy u hospitalizovaných pacientů s těžkou chřipkou
EudraCT number 2018-001416-30
Číslo protokolu CP40617
Zadavatel F. Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland
Indikační skupina Infekce (včetně akutních stavů jako např. sepse;+ ATB)
Diagnóza chřipka
Zařazovaná populace Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 21.12.2018
Datum schválení MEK 9.9.2019
Datum zahájení 28.2.2019
Datum ukončení 30.3.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Brno,Klinika infekčních chorob,Jihlavská 20,Brno,62500
Ústřední vojenská nemocnice,Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a UVN ,U Vojenské nemocnice 1200,Praha 6,16902
Nemocnice Na Bulovce,Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí,Budínova 2,Praha 8,18081

Zpět na seznam