ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 přípravku PledOx užívaného v kombinaci s modifikovanou terapií FOLFOX6 (5-FU/FA a oxaliplatina) k zamezení chemoterapií indukované periferní neuropatie (CIPN) u pacientů v adjuvantní léčbě s kolorektálním karcinomem ve stádiu III nebo vysoce rizikovým ve stádiu II
EudraCT number 2017-004707-43
Číslo protokolu PP06489
Zadavatel PledPharma AB, Grev Turegatan 11c, SE 114 46 Stockholm, Sweden
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza kolorektální karcinom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 1.2.2019
Datum schválení MEK
Datum zahájení 10.6.2019
Datum ukončení 2.10.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Všeobecná fakultni nemocnice v Praze, Onkologická klinika,U nemocnice 449/2,Praha 2,128 08
Nemocnice Horovice, NH Hospital, a.s.,Onkologie, K Nemocnici 1106, Horovice,268 31
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.,Onkologické oddělení,Machova 400, Benešov,256 01
Nemocnice České Budějovice, a.s., Onkologicke oddělení, B. Němcové 585/54, České Budějovice,370 01 (již neprobíhá)
Nemocnice Na Plesi s.r.o.,Institut onkologie a rehabilitace,Nova Ves pod Plesi 110,Nova Ves pod Plesi ,262 04
Nemocnice Na Bulovce,Ústav radiační onkologie,Budinova 67/2,Praha 8 - Liben,180 81
Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika,Videňská 800,Praha 4,140 59

Zpět na seznam